Elektry dokonujący pomiaru

Pomiary elektryczne

Wykonywanie regularnych pomiarów elektrycznych jest obowiązkiem każdego właściciela budynku. Przeprowadza się je przed oddaniem budynku do użytku oraz po wykonaniu każdej zmiany w sieci instalacyjnej. Pomiary elektryczne pozwalają na dokładne sprawdzenie stanu przewodów i jakości wykorzystywanego prądu. Czynniki te mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osób przybywających w budynkach. Pozwalają na uniknięcie nieprawidłowości, w trakcie użytkowania sprzętu elektrycznego. Pomiary kontrolują również nieprawidłowości, które mogą mieć wpływ na wybuch pożaru.

 

Oferta firmy Fulmine w zakresie wykonywania pomiarów elektrycznych

Obniżenie parametrów instalacji elektrycznej jest zjawiskiem powszechnym. Wynika z ciągłości użytkowania sprzętu i jego naturalnego zużywania. Naszym Klientom zalecamy wykonywanie pomiarów elektrycznych co około 5 lat, tak być mieć gwarancję bezpieczeństwa działania instalacji.

Proponujemy usługi związane z wykonywaniem pomiarów elektrycznych z zakresu:

  • rezystancji izolacji instalacji elektrycznych
  • kontroli wyłączników RCD
  • impedancji pętli zwarcia (zerowanie)
  • rezystancji uziomu                                             
  • regulacji natężenia oświetlenia.

Oferujemy dokładną kontrolę stanu instalacji elektrycznych, wykonywanie pomiarów, znalezienie wad systemowych, zaproponowanie możliwych rozwiązań oraz naprawę wskazanych uszkodzeń. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem, niezbędnym do wykonania precyzyjnych pomiarów elektrycznych.