Osoba montująca kamerę

Systemy monitorujące

Bezpieczeństwo osób przebywających w obiektach oraz zminimalizowanie ryzyka kradzieży to dla wielu osób kwestie priorytetowe w dzisiejszych czasach. Osoby będące właścicielami budynków coraz częściej decydują się, więc na założenie systemu monitorującego. Jego zadaniem jest przede wszystkim zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i obrazowy zapis wydarzeń dziejących się wokół obiektu. Klientom polecamy najczęściej montaż nowoczesnych, małych kamerek, które są niewidoczne dla potencjalnych włamywaczy. Zajmujemy się podłączaniem systemów monitoringu składających się z kamer rejestrujących obraz oraz przewodów niezbędnych do wyświetlania ich zapisów.

 

Rodzaje dostępnego monitoringu

Obecnie Klienci najczęściej decydują się na jeden z dwóch dostępnych powszechnie rodzajów monitoringu. Pierwszym z nich jest monitoring analogowy, który ma szerokie zastosowanie w przestrzeniach publicznych. Do jego działania niezbędne jest podłączenie kablowe, które odpowiada za przesyłanie obrazu do rejestratora. Najczęściej jest on zapisywany w pamięci wewnętrznej urządzenia lub na podłączonych do niego dyskach. W przestrzeniach prywatnych doradzamy Klientom montaż monitoringu sieciowego. Jest to nowoczesny system oparty na działaniu sieci WIFI. Wyróżnia go możliwość zdalnego zarządzania i konfigurowania. Obraz z kamer wyświetlany jest na komputerach lub w telefonie ze specjalnie zainstalowaną aplikacją.